Góry Izerskie

Góry Izerskie są najdalej na zachód wysuniętym pasmem Sudetów, które łączą się z Karkonoszami przez Przełęcz Szklarską (osiedle Jakuszyce), a naturalną granicą pomiędzy tymi pasmami jest rzeka Kamienna przepływająca przez Szklarską Porębę pięknym, górskim przełomem rzecznym. Przez Góry Izerskie biegnie sieć szlaków turystycznych, w tym Główny Szlak Sudecki (GSS) znakowany kolorem czerwonym. Szczególnie widokowe są szlaki prowadzące na wierzchowiny Gór Izerskich, skąd roztaczają się przepiękne panoramy na Sudety Zachodnie. Polecamy wycieczkę na Wysoki Kamień (1058 m npm.) jeden z najlepszych punktów widokowych w okolicy. Po Górach Izerskich biegnie prawie 200km oznakowanych tras rowerowych, a zimą jest to prawdziwe królestwo narciarstwa. klasycznego i sportów zaprzęgowych.
Przyrodniczo bardzo cenne są występujące w górnych partiach Gór Izerskich łąki subalpejskie z torfowiskami wysokimi – obszar Hali Izerskiej stanowi rezerwat przyrody Dolina Izery. Mało kto wie, że Hala Izerska jest polskim biegunem zimna, ponieważ odnotowuje się tutaj najniższe temperatury średnioroczne w Polsce i najwyższe dobowe wahania temperatur.
W średniowieczu Góry Izerskie były intensywnie eksploatowane przez poszukiwaczy skarbów ziemi – Walończyków, gdyż stanowią bardzo bogato okruszcowany obszar górski. Ślady po Walończykach zachowały się do dzisiaj są to dawne sztolnie, wyrobiska i pozostawione na skałach tajne walońskie znaki.