Krzywe Baszty

Położona na lewym brzegu rzeki Kamiennej, granitowa silnie pochylona grupa skalna o wysokości 18 m. W południowej ścianie znajduje się niewielka jaskinia powstała w wyniku eksploatacji złóż pegmatytów.
Pionowe ściany skalne wykorzystywane są do wspinaczki skałkowej.

Dojście: z centrum miasta szlakiem czerwonym (ul. Sikorskiego).